" Ciska besteed veel tijd aan het werken in thema's en maakt daarbij gebruik van verschillende soorten activiteiten. Knutselen, muziek maken, puzzelen, naar buiten, verkleden en wat al niet meer."

Erik & Arianne