Aanmelden

Wordt uw kind een van mijn gastkindjes?

Wilt u uw kind in mijn opvang plaatsen dan wordt door het gastouderbureau uw registratie in gang gezet. Zo ontvangt u een overeenkomst waarmee de opvang officieel wordt vastgelegd. Natuurlijk heeft u na registratie ook recht op Kinderopvangtoeslag, ofwel tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang.

Ik werk volgens de richtlijnen van het Pedagogisch Beleidsplan van het Gastouderbureau en het ‘Butterfly Plan’. Het gastouderbureau houdt toezicht en controleert minimaal 2 maal per jaar mijn opvanglocatie waarbij jaarlijks een risico inventarisatie wordt uitgevoerd. De GGD voert onverwachts controles uit. Verder staan gastouders, stagiaires, huisgenoten en structureel aanwezigen ingeschreven in het Personenregister, waardoor wij continu gescreend worden. 

Contact formulier

  • Welke dagen wilt u opvang?